images/logo-full.png

معرفی سیستم شبکیه مصنوعی Argus II

سیستم شبکیه مصنوعی Argus II  اولین دستگاه تایید شده در دنیاست که می تواند برای افراد نا بینا بینایی کارآمدایجاد کند.این دستگاه دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE  اتحادیه اروپاست. Argus ll  در خرداد ماه سال 1396 توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تایید شد و اولین جراحی Argus II  در آبان ماه سال 1396 در شیرازانجام شد.

این دستگاه باایجاد تحریک های الکتریکی روی شبکیه در افراد نا بینا درک بینایی ایجاد می کند. Argus II  در حال حاضر برای بیماران با کاهش شدید تا عمیق بینایی به خاطربیماری های دژنراسیون شبکیه مثل رتینیت پیگمنتوزا قابل استفاده است. یک دوربین مینیاتوری که روی عینک قرار دارد تصاویر را ثبت می کند و سپس تصاویر به یک کامپیوتر پرتابل که توسط بیمار حمل می شود ارسال می شود. کامپیوتر یا همان واحد پردازشگر تصویر ، فیلم های ارسالی را پردازش کرده و آنها را به کد تبدیل می کند و دوباره برای عینک ارسال می کند. آنتنی که روی عینک قرار دارد این کدها را بصورت بی سیم برای آنتن ایمپلنت ارسال می کند. درنهایت سیگنال ها به آرایه الکترود ارسال می شود که موجب تحریک الکتریکی شبکیه می گردد.

 

Top